Ban chấp hành công đoàn

1. chủ tịch công đoàn: Lê Danh Hải 2. Trưởng ban nữ công: Lê Thị Hà 3. Thành viên: Lê Thị Quyên...