Ban giám hiệu

Ban giám hiệu Nhà trường
01. Thầy Nguyễn văn Tứ, Hiệu trưởng 02. Thầy Trương Hữu Hoa, Phó Hiệu trưởng...

Ban chấp hành công đoàn

Ban chấp hành công đoàn
1. chủ tịch công đoàn: Lê Danh Hải 2. Trưởng ban nữ công: Lê Thị Hà 3. Thành viên: Lê Thị Quyên...

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ban chấp hành đoàn TNCS Hồ Chí Minh
1. Bùi Đình Quang: Bí thư 2. Nguyễn Đăng Thạch: Phó Bí thư 3. Nguyễn Thị Mai: Ủy viên 4. Nguyễn Văn Hà: Ủy viên ...

Các tổ chuyên môn

Danh sách tổ Hành chính
TT Họ tên Chức vụ Công việc 1 Nguyễn Thị Nga Tổ trưởng Thư viện 2 Nguyễn Thị Trâm thành viên Thiết bị 3 Trần Thị Nga Thành viên Kế toán 4 Trần Thị Huyền Thành viên Y tế 5 Trần Thị liên Thành viên Văn thư Nguyễn Bảo An Phạm Kim Chi Từ Thị Yến Chi Trần Y Quốc Cường...

Thường trực Hội CMHS

Ban thường trực hội cha mẹ học sinh
01 TT Họ tên Chức vụ Số điện thoại Ghi chú 1 Phan Duy Aí Hội trưởng 01272177967 2 Nguyễn Bá Lân Hội phó 01692045927 3 Nguyễn Chính Phú Thư ký 4 Lê Quý Toàn Thủ quỹ ...