Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Tứ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyentu1809
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Ngọc Sơn
Quận/huyện Huyện Thạch Hà
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Nguyễn Văn Tưởng
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 36 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 139 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này