Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Sơn
Giới tính Nam
Website https://vanson8679.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ngọc Sơn
Quận/huyện Huyện Thạch Hà
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Ngữ văn, Tin học
Điểm số 5117 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Thùy Dung
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/dungtienns
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ngọc Sơn
Quận/huyện Huyện Thạch Hà
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 371 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Đăng Thạch
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ngọc Sơn
Quận/huyện Huyện Thạch Hà
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Sinh học, Thể dục
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn ­Huu Cuong
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/huucuong76
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ngọc Sơn
Quận/huyện Huyện Thạch Hà
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 9629 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Tứ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyentu1809
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Ngọc Sơn
Quận/huyện Huyện Thạch Hà
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Điểm số 139 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Hà
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/haprogv
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Huy Chú
Quận/huyện Huyện Thạch Hà
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Ngoại ngữ, Tin học, Mỹ thuật
Điểm số 16693 (xem chi tiết)