Gốc > Bài viết > Văn bản ngành > Văn bản nhà trường >

ket qua thi giai toan qua manghuyen thach ha

TT 1 4 1378159 Phan Duy Hải Sơn 4A 2 Thị trấn Thạch Hà Thạch Hà 300 7'57 Nhất 2 1 11646 Nguyễn Mậu Hồng Thái 9A Phan Huy Chú Thạch Hà 300 22'40 Nhất 3 4 1644414 Phạm Văn Sơn 9B Lưu Vĩnh Thạch Hà 290 26'41 Nhất 4 6 946253 Nguyễn Sỹ Bảo Cường 4A 1 Thị trấn Thạch Hà Thạch Hà 300 9'2 Nhì 5 7 1104054 Nguyễn Công Kỳ 5a 2 Thị trấn Thạch Hà Thạch Hà 300 15'51 Nhì 6 3 1283221 Trần Đức Mạnh 6 Phan Huy Chú Thạch Hà 300 20'46 Nhì 7 11 1685635 Trần Văn Danh 9a Tân Lâm Thạch Hà 290 38'33 Nhì 8 7 1644746 Nguyễn Mậu Thành 9G Lưu Vĩnh Thạch Hà 290 30'18 Nhì 9 18 897089 Nguyễn Hải Đăng 4B 1 Thị trấn Thạch Hà Thạch Hà 290 11'27 Ba 10 26 1663643 Phan Thị Diệu Linh 4b Thạch Đài Thạch Hà 280 15'14 Ba 11 28 1521531 Nguyễn Bá Hiếu 5a Thạch Liên Thạch Hà 280 5'6 Ba 12 35 483216 Nguyễn Khánh Toàn 5a Phù Việt Thạch Hà 280 16'35 Ba 13 11 1289725 Nguyễn Thị Phương Thuỳ 6 Phan Huy Chú Thạch Hà 290 30'21 Ba 14 6 1687924 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 7A Phan Huy Chú Thạch Hà 280 41'2 Ba 15 13 1035992 Nguyễn Trọng Quyền 9A Phan Huy Chú Thạch Hà 280 22'54 Ba 16 19 1854622 Phan Bảo Hiệp 9A Phan Huy Chú Thạch Hà 280 30'53 Ba 17 14 894008 Trương Quang Toàn 9C Thạch Đài Thạch Hà 280 26'49 Ba 18 39 850434 Nguyễn Thái Ngân Giang 4B 1 Thị trấn Thạch Hà Thạch Hà 270 14'59 KK 19 49 890608 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 5A 1 Thị trấn Thạch Hà Thạch Hà 270 19'57 KK 20 37 1605727 Nguyễn Thị Mỹ Linh 5B 2 Thị trấn Thạch Hà Thạch Hà 280 18'21 KK 21 40 1134271 Nguyễn Thị Hà Như 5b 1 Thị trấn Thạch Hà Thạch Hà 280 19'35 KK 22 14 877881 Nguyễn Duy Tuấn 6 Phan Huy Chú Thạch Hà 280 18'14 KK 23 9 1734645 Trịnh Phương Trinh 7A han Huy Chú Thạch Hà 260 34'27 KK 24 30 389366 Nguyễn Mạnh Toàn 9A Phan Huy Chú Thạch Hà 260 28'58 KK 25 46 1416664 Bùi Văn Sáng 4B Thạch Đài Thạch Hà 250 12'39 26 48 865853 Phan Sỹ Thành Phát 4B 1 Thị trấn Thạch Hà Thạch Hà 250 24'17 27 59 960453 Nguyễn Hồng Thái 5a 2 Thị trấn Thạch Hà Thạch Hà 250 11'11 28 71 1318489 Nguyễn Huy Quang Anh 5b 1 Thị trấn Thạch Hà Thạch Hà 215 11'1 29 12 1110717 Nguyễn Đình Thái 8A Long Sơn Thạch Hà 80 34'45 30 15 32611 Nguyễn Quỳnh Châu 8A Phan Huy Chú Thạch Hà 60 40'3
Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Văn Tứ @ 20:31 21/04/2010
Số lượt xem: 176
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến