Gốc > Bài viết > Cơ cấu tổ chức > Các tổ chuyên môn >

Danh sách tổ Văn -Sử -GDCD- MT-AN

 01  Lê Thị Hà  Tổ trưởng  Văn Hán Nôm
 02  Đặng Thị Dung  Tổ phó  Văn Sử
 03 Nguyễn Thị Quỳnh Nga    GV  Văn Sử
 04  Lê Thị Nhung  GV  Văn Sử
 05  Nguyễn Thị Lan  GV  Văn Sử
 06  Lê Thị Xoan  GV  Văn Sử
 07  Lê Thị Phong Lan  GV Văn Sử
 08  Trần Thị Thúy Hằng  GV Văn Sử
 09  Trần Thị Hải  GV  Sử Địa
 10     Nguyễn Thị Xanh                   

GV

Nhạc Đội
 11  Đặng Thị Tiến                   GV                            Nhạc Đội         
 12  Nguyễn Thị Mai  GV  Mĩ Thuật
 13  Lê Thị Vân  GV  Văn
 14  Trịnh Hồng Quang  GV  Văn Sử
 15  Lê Quý Vinh  GV  Văn Sử
       
       
       
       
       

Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Văn Tứ @ 21:00 19/04/2010
Số lượt xem: 108
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến