Gốc > Bài viết > Cơ cấu tổ chức > Các tổ chuyên môn >

Danh sách tổ Toán -Lý -Tin- Công nghệ

 01  Nguyễn Vũ Kiêm  Tổ trưởng  Toán -Lý
 02  Nguyễn Văn Bằng  Tổ phó  Toán -Lý
 03 Nguyễn Lương Mão  GV  Toán -Lý
 04  Võ Văn Cường    GV  Toán -Lý
 05  Ngô Thị Tú  GV  Toán-Tin
 06  Trần Văn Hậu  GV  Toán- Tin
 07  Nguyễn Văn Hữu  GV  Toán- Lý
 08  Lê Danh Hải  GV  Toán - Công nghệ
 09  Trần Thị Hoài Nam    GV  Toán -Lý
 10     Nguyễn Văn Tịnh                   

GV

 Công Nghệ
 11   Lê Ngọc Sáng                   GV                            Công Nghệ        
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Văn Tứ @ 20:42 19/04/2010
Số lượt xem: 114
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến