Gốc > Bài viết > Cơ cấu tổ chức > Các tổ chuyên môn >

Danh sách tổ Hành chính

 TT  Họ tên  Chức vụ  Công việc  
 1  Nguyễn Thị Nga  Tổ trưởng  Thư viện
 2  Nguyễn Thị Trâm  thành viên  Thiết bị
 3  Trần Thị Nga  Thành viên  Kế toán
 4  Trần Thị Huyền  Thành viên  Y tế
 5  Trần Thị liên  Thành viên  Văn thư
       
       
       

Nguyễn Bảo An

Phạm Kim Chi

Từ Thị Yến Chi

Trần Y Quốc Cường

Ng Thị Huyền Diệu

Nguyễn Mậu Duy

Nguyễn Thị Mĩ Duyên

Nguyễn Hoàng Đan

Nguyễn Phi Đạt


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Văn Tứ @ 13:06 09/05/2012
Số lượt xem: 163
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến