Gốc > Bài viết > Cơ cấu tổ chức > Các tổ chuyên môn >

Danh sách Tổ Anh-Thể- Sinh -Hoá

 

 01  Trần Văn Bình  Tổ trưởng  Tiếng Anh
 02  Bùi Đình Quang  Tổ phó,Tổng p.trách  Thể dục
 03 Nguyễn Văn Hà   GV  Tiếng Anh
 04  Nguyễn Thị Quyên  GV  Tiếng Anh
 05  Nguyễn Hữu Cường  GV  Tiếng Anh
 06  Nguyễn Xuân Quý  GV  Tiếng Anh
 07  Nguyễn Đăng Thạch  GV  Sinh Thể
 08  Lê Thị Quyên  GV  Sinh Thể
 09  Nguyễn Thị Nam Liên  GV  Sinh Hoá
 10     Nguyễn Thị Hảo                     

GV

 Địa Hoá
 11   Trương Xuân Đường                   GV                             Thể dục         
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Văn Hà @ 12:00 15/04/2010
Số lượt xem: 171
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến