Danh sách tổ Hành chính

TT Họ tên Chức vụ Công việc 1 Nguyễn Thị Nga Tổ trưởng Thư viện 2 Nguyễn Thị Trâm thành viên Thiết bị 3 Trần Thị Nga Thành viên Kế toán 4 Trần Thị Huyền Thành viên Y tế 5 Trần Thị liên Thành viên Văn thư Nguyễn Bảo An Phạm Kim Chi Từ Thị Yến Chi Trần Y Quốc Cường...

Danh sách tổ Văn -Sử -GDCD- MT-AN

01 Lê Thị Hà Tổ trưởng Văn Hán Nôm 02 Đặng Thị Dung Tổ phó Văn Sử 03 Nguyễn Thị Quỳnh Nga GV Văn Sử 04 Lê Thị Nhung GV Văn Sử 05 Nguyễn Thị Lan GV Văn Sử 06 Lê Thị Xoan GV Văn Sử 07 Lê Thị Phong Lan GV Văn Sử 08 Trần Thị Thúy Hằng ...

Danh sách tổ Toán -Lý -Tin- Công nghệ

01 Nguyễn Vũ Kiêm Tổ trưởng Toán -Lý 02 Nguyễn Văn Bằng Tổ phó Toán -Lý 03 Nguyễn Lương Mão GV Toán -Lý 04 Võ Văn Cường GV Toán -Lý 05 Ngô Thị Tú GV Toán-Tin 06 Trần Văn Hậu GV Toán- Tin 07 Nguyễn Văn Hữu GV Toán- Lý 08 Lê Danh Hải GV Toán...

Danh sách Tổ Anh-Thể- Sinh -Hoá

01 Trần Văn Bình Tổ trưởng Tiếng Anh 02 Bùi Đình Quang Tổ phó,Tổng p.trách Thể dục 03 Nguyễn Văn Hà GV Tiếng Anh 04 Nguyễn Thị Quyên GV Tiếng Anh 05 Nguyễn Hữu Cường GV Tiếng Anh 06 Nguyễn Xuân Quý GV Tiếng Anh 07 Nguyễn Đăng Thạch GV Sinh Thể 08 Lê Thị Quyên GV ...